Beantwoording Kamervragen over toezicht en handhaving archeologie

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint en Beckerman (beiden SP) over de kwaliteit van en toezicht op de archeologie. De Kamerleden stelden deze vragen naar aanleiding van de advertentie 'Creatief met archeologie, tips voor projectontwikkelaars'.