Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota’s naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling.

Bijlagen