Beantwoorden Kamervragen over de berichten dat de Universiteit Leiden geen concurrerende milieusite wil

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Sienot (D66) over de berichten 'Universiteit Leiden wil geen concurrerende milieusite' en 'Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik'. De berichtgeving hangt samen met het verschil in rekenmethodes voor de kwaliteit van oppervlaktewater tussen Nederland en de Europese Unie (EU).