Beantwoording Kamervragen over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Lodders (VVD). De vragen gaan over de stijging van de lokale lasten en het rapport van het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).