Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Rijkswaterstaatvertrouwelijke informatie deelde met collega's van weggepeste vuurtorenwachter

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over het bericht ‘Rijkswaterstaat deelde vertrouwelijke informatie van 'weggepeste' vuurtorenwachter met haar collega's’.