Kamerbrief over PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer, op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een reactie op het rapport 'PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’.