Kamerbrief met informatie voor overleg over Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen vooruitlopend op het algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid op 15 maart 2018.