Kamerbrief met reactie op motie over limiet vrijwillige ouderbijdrage in po en vo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om problemen met de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs (primair onderwijs, po) en voortgezet onderwijs (vo) te verminderen. Met deze maatregelen voert de minister de motie van de Kamerleden Vermue (PvdA) en Van Dijk (SP) uit.