Aanbiedingsbrief rapport evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer het onderzoek naar welke mate de met de Wet aanpassing financieel toetsingskader beoogde effecten zijn gerealiseerd. Aan de Eerste Kamer is een vergelijkbare brief (met rapport) gezonden.