Achtergrond en overige informatie over cryptovaluta

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief over de ontwikkelingen rondom cryptovaluta. De minister schrijft dat cryptovaluta nog een nieuw verschijnsel zijn, waarop het huidige toezicht en regelgevend kader nog onvoldoende zijn toegerust. Gelet op het grensoverschrijdende karakter van de markt vraagt het dichten van deze hiaten een Europese en internationale aanpak. De minister zal zich actief inzetten in Europees verband, maar het traject vergt tijd en afstemming.