Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen'

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht in het Dagblad van het Noorden van 6 februari jl. 'Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen'.