Beantwoording Kamervragen over bericht inzake Pallas-reactor en nucleaire geneeskunde

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) naar aanleiding van het bericht 'Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde'.