Beantwoording Kamervragen over supersnelle treinen naar de landsdelen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Amhaouch (CDA) over het bericht dat ProRail supersnelle treinen tussen Maastricht en Leeuwarden en de Randstad, zonder stops, wil realiseren.