Beantwoording Kamervragen over de waterschapslasten

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over de waterschapslasten. Het Kamerlid had deze vragen gesteld naar aanleiding van   het bericht 'Huishouden meer kwijt aan waterschapslasten'.