Beantwoording Kamervragen over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Dijk (PvdA) over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws-Vlaanderen.