Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het KAmerlid Van Raan (PvdD) over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol.