Kamerbrief over mogelijkheid kennisneming stukken door nabestaanden

Minister Dekker en minister Grapperhaus (beiden JenV) reageren op de motie van het Kamerlid Van Nispen (SP). De motie verzoekt de regering de mogelijkheden uit te breiden om nabestaanden van slachtoffers het onderzoekdossier te laten inzien. Het gaat om gevallen waarin de nabestaanden twijfels hebben over de vaststelling dat hun dierbaren zijn overleden door een ongeval of zelfdoding.