Uitstelbrief Kamervragen geluidshinder van de A50 in Niftrik

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Jetten en Sienot (beiden D66) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over geluidshinder van de A50 in Niftrik.