Antwoord op Kamervragen over behoud monumentale kerken

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Bergkamp (D66) over het behoud van monumentale kerken.