Beantwoording vragen over de verengelsing in het hoger onderwijs

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt de Kamer haar antwoorden op de vragen van het lid Van der Molen (CDA) over de verengelsing in het hoger onderwijs.