Kamerbrief over uitvoering Regeerakkoord middelen (hoog)begaafdheid

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media informeert de Kamer hoe de €15 miljoen uit het Regeerakkoord voor onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid besteed wordt.

Kamerbrief over uitvoering Regeerakkoord middelen (hoog)begaafdheid (PDF | 3 pagina's | 156 kB)