Antwoord op Kamervragen verkoop concertkaarten U2

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen enkele minuten waren uitverkocht.