Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de koers die haar daarbij voor ogen staat.