Aanbiedingsbrief bij antwoorden over midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de vragen en opmerkingen van de fracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA bij de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).