Bijlage 3 Advies Raad van State Wet toezicht trustkantoren 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het nader rapport, het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van Raad van State over de Wet toezicht trustkantoren 2018.