Beantwoording vragen over het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom. Aanleiding was de inventarisatie door Greenpeace. Hieruit blijkt dat bijna driekwart van de Nederlandse musea, ziekenhuizen en universiteiten nog altijd kolenstroom inkoopt.