Kamerbrief uitslag 3e tender windenergie op zee van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de uitslag van de 3e tender voor windenergie voor de kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).