Kamerbrief over Appreciatie van de amendementen van het Europees Parlement over de Europese doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de appreciatie van de amendementen van het Europees Parlement over de Europese doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030.