Kamerbrief over de gevolgen van Brexit voor Defensie

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Blok (BZ), aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de Brexit voor Defensie op het gebied van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid.