Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008

Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) aan de Eerste Kamer bij het voorstel wetswijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen.