Kamerbrief over voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal, om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.