Kamerbrief betrokkenheid Onderwijscoöperatie bij lerarenregister

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen een brief aan de Tweede Kamer over betrokkenheid van de Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister.

Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.