Verzamelbrief stand van zaken diverse onderwerpen met betrekking tot Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) schrijft een verzamelbrief over Schiphol aan de Tweede Kamer. Het gaat om het milieueffectrapport nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (MER NNHS). Daarnaast gaat zij in op de peer review op de invoering van het Doc29-model voor Schiphol en toepassing daarvan in het MER NNHS. Ook schrijft zij over het overleg met de werkgroep Spaarndam over hinder door vliegverkeer op Schiphol. Tot slot informeert zij de Kamer over de advisering door de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en het jaarverslag van de ORS.