Aanbiedingsbrief bij het rapport 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het toezichtsrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aan. Het rapport behandelt de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD met betrekking tot (vermeende) jihadisten.