Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO’

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) en minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht ‘Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO’.