6e overzichtsbrief in het kader van dieselfraude

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van dieselfraude. Onder meer de reactie van de Duitse minister op de effecten van de software-update van Volkswagen AG. Ook gaat zij in op diverse moties van Kamerleden op dit gebied. Bij de brief zit een onderzoeksrapport van TNO over metingen van voertuigen van Mercedes-Benz. Een 2e bijlage bevat een brief van het Duitse Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. De brief gaat over onderzoek door Duitse voertuigfabrikanten naar gemanipuleerde software in dieselvoertuigen.