Kamerbrief stand van zaken implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten PSD2

Minister Hoekstra van Financiën stelt de Tweede Kamer op de hoogte van de stand van zaken omtrent het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene betaaldienstenrichtlijn PSD2.