Kamerbrief met reactie op Staat van het Onderwijs 2016-2017

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over het rapport de Staat van het Onderwijs 2016-2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Ook reageren zij op de inhoud van het rapport. Zij gaan daarbij onder meer in op gelijke kansen in het onderwijs en het verbeteren van onderwijskwaliteit.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

De Staat van het Onderwijs 2016-2017 staat op de website van de Inspectie.