Aanbiedingsbrief bij wijzigingsbesluit bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het besluit van 9 april 2018 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES.

Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.