Kamerbrief reactie op Kamermotie over een hypotheek met lagere maandlasten

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het overleg binnen het Platform Hypotheken over het stapsgewijs oversluiten van een hypotheek naar een lagere rente. Het overleg vond plaats in reactie op een op 22 december 2017 aangenomen Kamermotie over een hypotheek met lagere maandlasten.