Aanbieding wetsvoorstellen wijziging Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling en Wet op het financieel toezicht i.v.m. implementatie EU-richtlijnen

Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen aan tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van EU-richtlijnen.