Beantwoording Kamervragen over delen gegevens door Parnassia Groep

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat Parnassia Groep gegevens over het verloop van behandelingen deelt met Stichting Benchmark GGZ.