Beantwoording Kamervragen over Geldropse basisscholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'Ruzie op Geldropse basisscholen, leraren melden zich massaal ziek'.