Beantwoording vragen evaluatie tarievenwet Commissie voor de m.e.r.

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Tweede Kamer. De commissie had vragen gesteld naar aanleiding van het rapport van de Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. en de brief van de minister daarover.