Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel accreditatie op maat

Minister Van Engelshoven biedt de Memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel om onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen vanwege de Wet accreditatie op maat. Dit gaat over de beoordeling van de onderwijskwaliteit.