Memorie van antwoord bij wetsvoorstel accreditatie op maat

Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel om onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen vanwege de Wet accreditatie op maat. Dit gaat over de beoordeling van de onderwijskwaliteit.