Memorie van antwoord vanwege Wet accreditatie op maat

Memorie van antwoord van minister Van Engelshoven (OCW) bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanwege de Wet accreditatie op maat.