Kamerbrief over evaluatie van de beroepservaringperiode

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de
beroepservaringperiode conform art. VIIA van de overgangsbepalingen van de Wet op de architectentitel.