Uitstel reactie op verkenning 'Van Aap naar Beter'

Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij niet aan het verzoek kan voldoen om de beleidsreactie op de verkenning 'Van Aap naar Beter' voor het algemeen overleg over dierproeven naar de Kamer te sturen.