Beantwoording Kamervragen over onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het lid Bisschop (SGP) en Futselaar (SP) over ‘onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten'.