Beantwoording vragen over aanpassingen stalbeoordeling TacRav


Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de aanpassingen van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav).